• Gästblogg
  • Kulturarv under belägring

    Vad händer egentligen när vi säger att något är kulturarv? Delvis kan vi förstå det som att det betyder att några människor; grupper, invånare, kanske en hel nation eller en religion, görs till arvtagare. De har en särskild relation till detta arv. Ges en rätt till det, och kanske också en skyldighet att bevara det. >>