• Gästblogg
  • Att marknadsföra en plats

    GreystudioLena_webb

    Många orter, kommuner och platser drömmer om att öka sin attraktivitet och ta plats i människors medvetande. En del av det arbetet är att förädla och marknadsföra de värden som finns lokalt. En metod i ropet är storytelling. Lena Mossberg är professor i marknadsföring på Göteborgs universitet och författare till en bok om hur storytelling kan användas bland annat inom destinationsutveckling. >>