Skärvorna ger svar om medeltidens Lödöse

Första bilden visar importerad keramik och andra keramik från Lödöse. Därefter är varannan bild importerad och varannan keramik från Lödöse.

Sensationella resultat om medeltida keramik

Bland det rika materialet från den medeltida hamnstaden Lödöse finns rester efter många hantverk, som skomakeri och smide. Men något krukmakeri har vi aldrig hittat och all keramik har ansetts vara importerad, främst från Västeuropa. Det är först nu som vi vet bättre.

Sommaren 2012 åkte jag till en keramikkonferens i England för att presentera Lödöse och vår mångfacetterade keramik. Det resulterade i att nio engelska keramikexperter besökte Lödöse museum följande år. Entusiasmen var stor när de såg den varierade keramiken och såg samlingen som en viktig del i forskningen om kontakter och handelsvägar i norra Europa.

50 000 skärvor

Detta blev starten på ett nytt projekt, där jag tillsammans med Torbjörn Brorsson, en arkeolog och keramikexpert från Skåne, har fått möjlighet att arbeta med att klassificera all keramik, cirka 50 000 skärvor funna i Lödöse, efter typ och ursprung. Arbetet görs på deltid och har pågått under tre år nu, med hjälp av stipendiemedel från Lennart J Hägglunds stiftelse, på Göteborgs universitet.

Leran berättar

Efter att ha gått igenom hälften av materialet kan vi redan fastställa ett banbrytande resultat. Det är inte enbart importerad keramik i Lödöse. Man har tillverkat keramik i Lödöse under hela medeltiden, och flera olika typer. Det är naturvetenskapligt fastlagt med hjälp av en metod som kallas ICP-MS analys, där man kan se var skärvan är tillverkad. Kombinationen av kemiska grundämnen i leran ger ett unikt ”fingeravtryck” som matchats med leran i lokalproducerat tegel. Detta är första gången som man kunnat belägga den här typen av produktion på en plats i Norden och inom keramikforskningen är det sensationellt!

Keramiken och medeltidsstaden Lödöse

Projektet har även visat att en övervägande del av de importerade kärlen kommer från Tyskland, men också att engelsk keramik upptar en stor andel. Att skapa en helhetsbild av keramikens ålder, utbredning, ursprung och sammansättning, kommer att kunna svara på frågor om kronologi, kontakter och inte minst social status i medeltidsstaden Lödöse, som gång på gång visar sig vara mer avancerad än man tidigare trott.

Naturvetenskap var ju inte direkt mitt ämne, som latinare på gymnasiet och arkeologistudent på 1970-talet. Att nu kunna använda nya naturvetenskapliga metoder för att få ut ny information ur ett arkeologiskt massmaterial, är väldigt spännande och lovande inför framtiden.

Sonia Jeffery,
arkeolog, Lödöse museum

www.lodosemuseum.se

Nya och överraskande rön om keramik från medeltida Lödöse – pressmeddelande

Följ gärna Lödöse museum på Facebook för mer spännande fakta om medeltiden!

 

Kommentera