• Arkeologi
  • Kan man gräva ut framtiden? En berättelse om anslagstavlans arkeologi

    anslagstavla2

    Det var inte undra på att jag kände ångest i mars 2015. För mig var det, och är fortfarande högst oklart, om det går att gräva ut framtiden. För hur gräver vi ut framtiden? Det är en högst teoretisk fråga som det går att fundera och tänka över. I mars 2015 hade jag även högst konkreta problem att brottas med, för hur gräver vi ut en anslagstavla? >>

  • Arkeologi
  • Skärvorna ger svar om medeltidens Lödöse

    Bland det rika materialet från den medeltida hamnstaden Lödöse finns rester efter många hantverk, till exempel skomakeri och smide. Något krukmakeri har vi aldrig hittat och all keramik har ansetts vara importerad, främst från Västeuropa. Men nu, först nu, vet vi bättre. Nya naturvetenskapliga metoder har gett oss sensationella svar om skärvorna – under hela medeltiden har nämligen keramik producerats på plats i Lödöse!