• Slöjd
  • Täcken i tiden

    framtiden

    Den 5 april öppnar utställningen Next Level Craft på Textilmuseet i Borås. I det lilla svängrummet bredvid gömmer sig dock ett alldeles speciellt hantverk. Det kallas Tidens täcke och är ett verk som genom lappteknik ska spegla hur man ser på tid beroende på var i livet man befinner sig. >>