Natur- och kulturarv samlar människor när det blåser kallt

bloggen mats persson2

Det har varit en het museihöst. Stundtals har nivån varit låg och debatten begränsad till några få statliga museer. Det är ändå intressant att krönikörer som normalt sett inte skriver om museer plötsligt engagerar sig i museers roll. Museirollen är nu återigen i fokus och stärks  dessutom i kultur- och demokratiministerns förslag till en samlad kulturarvspolitik (obs. öppnas i nytt fönster). Här säkerställer en museilag museernas fria och oberoende ställning. Likaså föreslås Riksantikvarieämbetet bli samlande kulturarvsmyndighet för bland annat musei- och digitaliseringsfrågor i sektorn. Viktiga förändringar inför framtiden.

Det är verkligen min genuina tro att ett väl vårdat, tillgängliggjort och levande natur- och kulturarv är något som kan föra människor samman i en tid av polarisering.

Jag har numera blivit ”resande” i vårt framtidsdokument Känn dig som hemma med framtidens museum (obs. öppnas i nytt fönster) och möter museifolk i hela landet. Jag slås över att utmaningarna ofta är lika samtidigt som museerna är så olika. Olikheterna är en väldig styrka, för helheten men också i varje museums särart och genom de människor de samlar.

Landskapets och platsens betydelse är en viktig utgångspunkt för museernas verksamhet. Genom skötseln av fornminnen, ekoparker, natur och kulturreservat tar museerna ansvar. Museerna fungerar också som en kugge i den kulturella infrastrukturen och bidrar till den ekonomiska utvecklingen på orten. Jag talar här om alla aspekter av hållbarhet – miljömässigt, socialt, och ekonomiskt.

För att bevara trovärdigheten behöver museerna arbeta med inkludering och utveckla berättelserna utifrån samlingarna och det samhälle där de finns. De behöver också kunna verka oberoende och stå stadigt i kunskap och humana värderingar. Just det sista är mer än angeläget idag!

Det digitala samhället ger möjlighet till ett framtida kulturarv tillgängligt för alla, samtidigt som vi behöver ta hänsyn till att digitalisering också lämnar grupper utanför. Men framför allt kräver digitaliseringen av kulturarvet stora satsningar som i nuläget inte finns resurser till. Jag tror på en lösning men den kräver i sin tur ännu mer samverkan och samordning inom och utom vår sektor. På kommande vårmöte (obs. öppnas i nytt fönster) granskar vi de digitala möjligheterna ur ett brett perspektiv.

Tills dess packar jag min väska med framtidsdokument och tar på den varma överrocken för fortsatta resor runt om i Museisverige. Vi ses nästa år!

Mats Persson

Karlskrona den 19 december 2016
Mats Persson,
Generalsekreterare för Riksförbundet Sveriges museer

Kommentera