Skam, skuld och barnamordsplakatet – om avrättningar på 1700-talet

Patriarkala strukturer blir sällan så slående som i detta tyska flygblad från 1533.

Tänk dig ett land med grymma lagar, där dödsstraff utdöms för inte mindre än 72 olika brott. Bland dessa kan nämnas häxeri, religions- och majestätsbrott, tidelag, hor och homosexualitet. Detta land har näst flest avrättade i hela Europa, sett till folkmängden. Det landet är Sverige på 1700-talet.

Drakoniska lagar

Drakonisk betyder omänskligt sträng. Det är en passande beskrivning av rättspraxis under stora delar av den svenska historien. Förutom böter utdömdes kroppsstraff, i form av spöslitning (att piskas offentligt), straffarbete och dödsstraff, där det sistnämnda var skrämmande vanligt.

Inte förrän under andra halvan av 1800-talet skulle upplysningsideal och liberalism äntligen bana väg för en humanare syn på brott och straff. Under loppet av 1800-talet mildrades lagarna och fängelser infördes som en ny strafform.

Att vara kvinna

Som kvinna har du alltid haft en underordnad ställning. Idag arbetar vi för att rätta till detta systemfel, även om patriarkala strukturer fortfarande lägger krokben för full jämställdhet. Men på 1700-talet hade kvinnor sämre rättigheter än kvinnor i Saudiarabien idag. Som kvinna var du inte myndig, du behövde en manlig förmyndare och du förväntades försvara släktens ära och heder genom att inte dra skam över dig. En huvudorsak till att så otroligt få våldtäkter anmäldes – ja långt in på 1900-talet – var att kvinnan skuldbelades.

Som kvinna ägdes du av din man och din släkt. Och med tanke på flera uppmärksammade domar i våldtäktsmål alldeles nyligen är det ju tveksamt om vi själva har lämnat denna hederskultur, som vi oftast tänker oss i andra delar av världen.

Patriarkala strukturer dödar

Sjuttonhundratalet inleds med krig och elände för att sedan under frihetstiden se de första politiska partierna födas och därmed början på den krokiga vägen till den moderna demokratin. De flesta har nog en ganska positiv bild av detta århundrade, inte minst utifrån litteratur, konst och arkitektur. Perioden figurerar till exempel flitigt i Antikrundan på tv. Men det är inte hela bilden.

Under andra halvan av 1700-talet avrättades mer än 1 300 människor, men det var ändå en tydlig minskning jämfört med första halvan av århundradet! Det innebär att staten tog livet av en människa ungefär varannan vecka, året runt. Och dessutom under jippoliknande former, i uppfostrande syfte!

Ungefär en tredjedel av de som dömts till döden och avrättats har varit kvinnor. Men under andra halvan av 1700-talet var det fler än hälften! Ingen annan period i Sveriges historia har fler kvinnor än män avlivats som resultat av sina brottsliga handlingar. Patriarkala strukturer kan ses som en röd tråd genom hela denna sorgliga historia. Hur kommer det sig? Vilka bakomliggande orsaker fanns och hur kom man tillrätta med detta? Och vad har teaterkungen med det hela att göra?

Föredraget på Lödöse museum, med titeln Skam, skuld och barnamordsplakatet, söndagen den 15 april kommer att borra i detta problem och dra, måhända överraskande, paralleller till nutiden.
Läs gärna mer om föredraget här >>

Niklas Ytterberg, arkeolog

Övre bilden: Patriarkala strukturer blir sällan så slående som i detta tyska flyblad från 1533.

Kommentera