Tillväxt eller hållbarhet?

Foto: Greg Rakozy
Foto: Greg Rakozy

Enligt en färsk rapport från Världsnaturfonden lever vi svenskar som om det fanns drygt fyra jordklot. För varje år som går blir vi allt snabbare på att spräcka vår ekologiska årsbudget. Men konsumtionen som bidrar till den usla hushållningen ser vi oftast positivt på – den ger ju ökad ekonomisk tillväxt.

Med ekonomisk tillväxt avser vi ökningen av ett samhälles samlade produktion av varor och tjänster, bruttonationalprodukten. Problemet med det är att det är att vi kanske inte mäter det vill ha. Om det är välfärd vi vill ha, så är det ju inte helt säkert att den skapas genom att öka den ekonomiska tillväxten. Dessutom är tron på evig ekonomisk tillväxt befängd, i alla fall om den som nu bygger på uttag av ändliga naturresurser och kortslutning av ekosystemen. Klimatet, den biologiska mångfalden och vår välfärd är bara några exempel på värden som nu står på spel, men inte räknas in. Vi bör kunna ifrågasätta hur länge ekonomisk tillväxt i sin nuvarande snäva definition ska vara ett axiom.

Vi behöver ifrågasätta vad vi menar när vi pratar om tillväxt och hur vi ska mäta tillväxt på ett sätt som bidrar till att skapa ett mer hållbart samhälle. Det som givetvis ska prioriteras i alla beslut är hållbarhet. Tillväxt kan vara bra om den handlar om tillväxt av kunskap eller tjänster eller annat som bidrar till att förbättra förutsättningarna för vår välfärd utan att samtidigt undergräva den.

Utveckling är viktigt, men det betyder inte att vi måste göra ännu mer av samma sak, särskilt inte när vi märker att det inte fungerar. Utveckling borde betyda att vi ska göra en samhällsomställning för att kunna möta de utmaningar vi står inför. Hitta nya former för utveckling, uppdatera innehållet i tillväxt-begreppet och mäta rätt saker, så att vi bättre kan hushålla med, och fördela planetens begränsade resurser.

Medvetenheten om vår problematiska livsstil och diskussionen om alternativa ekonomiska lösningar växer även om det tyvärr går långsamt. Jag tror att vi vinner på att ifrågasätta den traditionella definitionen av ekonomisk tillväxt, på samma sätt som vi vinner på att ifrågasätta innehållet i andra begrepp och företeelser vi tar för givna. Hur ser en sant ekonomisk och icke-destruktiv utveckling ut? Finns det andra vägar att slå in på och vilka kan de i så fall vara? Vad är det vi vill uppnå, och ytterst, vilket samhälle vill vi ha på längre sikt?

Anders Nilsson, utvecklare Västarvet

 

 

Kommentera