Backstugorna vid Åsle tå

Åsle tå i september 2015. Vy mot Johannesa stuga, Malmes stuga, Friskoppa stuga med flera.

Åsle tå med sina backstugor från 1700- och 1800-talen är sedan länge ett uppskattat besöksmål i Falköpings kommun, dit åtskilliga skolresor, privatpersoner och turistbussar styrt kosan under årens lopp. Här berättar vi historien om denna unika plats.  

Åsle tå har fått sitt namn av att den ligger i byn Åsle på Falbygden. Men vad menas med ordet i detta sammanhang? Jo, tån var en gemensam allmänning för byns bönder och här samlades djuren för att drivas mot de gemensamma betesmarkerna. På tån fick även byns obesuttna bygga sina hus.

Just Åsle tå betraktas som landets största område med bevarad tåbebyggelse. Att tåbebyggelsen bevarats på ursprunglig plats fram till våra dagar är i det närmaste en unik företeelse, särskilt i den koncentration som man finner i Åsle. På bilden ovan syns vyn mot Johannesa stuga, Malmes stuga, Friskoppa stuga och flera andra.

Vilka bodde på tån?

I början av 1700-talet fanns enstaka hus på Åsle tå och det var främst äldre människor som bodde där. Vid mitten av 1700-talet ökade antalet bosatta på tån, då även yngre människor i barnafödande ålder började bosätta sig på platsen. Invånarna på Åsle tå utgjordes av obesuttna människor, som bland annat försörjde sig genom daglönearbete på de omgivande gårdarna eller genom hantverk.

Befolkningskulmen nåddes omkring 1880, då det som mest bodde 85 personer i ett tjugotal stugor. Därefter dalade invånarantalet. Kvar på tån blev äldre människor, som en bit in på 1900-talet uppgick till ett tiotal personer.

Många av stugorna revs efterhand som tån avfolkades, men år 1923 bildades Åsle Mularps Tiarps Hembygdsförening med främsta syfte att bevara stugorna på Åsle tå. Några av stugorna var bebodda fram till 1900-talets mitt och omkring år 1970 flyttade den siste bofaste invånaren från området.

Majes stuga i september 2018. Det gamla taket av vass och torv har rivits av och delar av takkonstruktionen renoverats inför läggning av ny vass och torv.
Majes stuga i september 2018. Det gamla taket av vass och torv har rivits av och delar av takkonstruktionen renoverats inför läggning av ny vass och torv.

De många stugorna och husen

Backstugebebyggelsen vid Åsle tå utgörs idag av ett tiotal stugor, som ligger utefter den stenmurskantade gatan eller dreven, som det också kallas.

Den äldsta bevarade stugan är Majes stuga som tidigare fungerade som soldattorp i Mularp, men flyttades till Åsle tå i mitten av 1700-talet. Yngst bland bostadshusen är Grens Fines, som uppfördes år 1921.

Till ett par av stugorna på Åsle tå hör jordkällare och mindre ekonomibyggnader som svinhus och ladugårdar. Från 1970-talet och framåt har några byggnader flyttats till eller nyuppförts på området, men kärnan utgörs av de gamla backstugorna. Många av dem har fått namn efter några av de människor som bott i husen, såsom Smålänningens stuga, Friskoppa stuga och Backmans stuga.

Vass har lagts på Majes stuga i september 2018. Det återstår att täcka vassen med grästorv.
Vass har lagts på Majes stuga i september 2018. Det återstår att täcka vassen med grästorv.

Att bevara ett kulturarv

Åren 2015–2016 upprättade Västarvet en vård- och underhållsplan för bebyggelsen vid Åsle tå, för att klargöra husens renoveringsbehov och prioritera bland de åtgärder som behövde göras. Utifrån vård- och underhållsplanen betar nu Hembygdsföreningen, sedan ett par år, av de mest akuta skadorna.

Med hjälp av duktiga hantverkare, ideellt arbete och ekonomiskt bidrag från länsstyrelsen har man nu lagt om flera tak som tidigare var i dåligt skick. Under september månad 2018 lades till exempel vass- och torvtaken om på Majes stuga och Smålänningens stuga. Dessutom har man med ideella krafter lagt om tegeltaket på Fjäll-Svenna stuga.

Passa på att förgyll hösten med ett besök i den säregna kulturmiljö som Åsle tå utgör och beundra de nylagda taken. Samtidigt kan du försöka föreställa dig hur det var att som obesutten leva och bo i dessa små stugor på tån. Säkert inte så pittoreskt som vi upplever miljön idag…

Vass- och torvtaken på Majes stuga och Smålänningens stuga när de nyss blivit färdigställda!
Vass- och torvtaken på Majes stuga och Smålänningens stuga när de nyss blivit färdigställda och besiktigade i slutet av september 2018!

1 kommentar

  1. Pelle Cederholm säger:Svara

    Fantastiskt. Ska ta mig en tur dit nästa gång jag hälsa på sonen i Tidaholm. Saknar en karta över hur tån en gång sett ut med alla sina byggnader. Finns det mer information vid varje byggnad?

Kommentera