Platser, människor & berättelser

CHRISTA_seminarium

25 oktober 2016 samlades aktörer från universitetet, hembygdsrörelsen, arbetslivsmuseer och kulturinstitutioner för ett seminarium under rubriken ”Platser, människor & berättelser”. Syftet med seminariet var att inspireras av varandra och utbyta erfarenheter för att bättre kunna förmedla sina unika historier.

Storytelling som resurs

Dagen inleddes med att Björn Ohlén, utvecklare i Västarvet, gav en kort introduktion om nätverket Industrimuseum Västra Götaland och interreg-projektet CHRISTA. Sedan pratade Johannes Daun från Göteborgs universitets institution för historiska studier om hur berättelser kan vara en resurs för besöksnäringen. Han gav bland annat en inblick i olika typer av berättelser, men också konkreta exempel på hur de kan användas, av guider, pedagoger eller andra typer av kunskapsförmedling.

Hembygdens mångfald av röster

– Hembygden är, precis som språket, i rörelse. Det sa Annica Carlsson Bergdahl som tillsammans med Jerker Andersson presenterade sitt projekt Hembygd – någonstans i Sverige som bygger på ungas röster sin hembygd och vad den betyder för dem. Projektet har samlat in omkring 1000 berättelser från ungdomar och gjort dem tillgängliga i olika former – som turnerande utställningar, webbplats och bok. Läs gärna mer om Hembygd – någonstans i Sverige här.

CHRISTA_Jerker_Annica_web

Attraktion och trender

Anders Nykvist från Turistrådet Västsverige pratade om hur platser också kan användas mer effektivt för besöksnäringen ur ett turistiskt perspektiv. Bland annat pratade han om hur vi måste jobba mer aktivt med säsongsbreddning – att försöka locka besökare under årets mindre attraktiva perioder. Dessutom gav han en bild av hur de kommande trenderna inom besöksnäringen ser ut – där den äkta berättelsen, det aktiva lärandet och den friska luften spelar några av huvudrollerna.

Anders demonstrerade också TripTale – en GPS-styrd app att lyssna på i bilen och som utifrån geografiska platser berättar den unika historien om orter, livsöden och händelser.

4 x inspiration

Eftermiddagen bjöd på korta, konkreta och inspirerande presentationer på olika sätt där berättelsen står i fokus för olika typer av upplevelser.

Rickard Widerberg presenterade projektet Ljudkultur, minne och hembygd – där bland annat platser i Norra Vånga förmedlas via ljudberättelser på en interaktiv karta. Här kan du läsa mer om projektet och lyssna på berättelser från Norra Vånga.

Märta Gustafsson från Innovatum visade hur filmer och berättelser vid Munkedals järnväg skapar spännande historier. Särskilt betonande Märta hur kunskap, lust och möten mellan människor ur olika generationer är en viktig katalysator för att skapa nya berättelser. Här hittar du de korta filmer från Munkedals järnväg i Prisma VG som Märta pratade om.

CHRISTA_audience_webb

Sanja Peter från Göteborgs stadsmuseum gav en presentation av projektet Göteborg berättar och bland annat appen Min stad som samlar in historien inför Göteborgs 400-årsjubileum. Målsättningarna är att dela kunskap, levandegöra  och uppmärksamma betydelsefulla platser ur stadens historia. Här hittar du webbapplikationen av Min stad.

Berättelser och spelteknologi – vad kan man göra? Det var rubriken när Lars Vipsjö från Högskolan Skövde pratade om KASTIS – kulturarv och spelteknologi i Skaraborg. Han visade flera exempel på hur elever har jobbat med berättelser och olika digitala lösningar för förmedling, som Augmented Reality, QR-koder och 3D. Läs gärna mer här.

Förädling och utveckling

Dagen avslutades med en presentation och workshop om att skriva för webben och digital storytelling av Filippa Bohlin och Johan Lindblom från Västarvet samt en brainstorming om utvecklingsförslag till den digitala plattformen Prisma Västra Götaland.

CHRISTA_Björn_webb

Presentationer:

Presentation – Björn Ohlén

Vad har berättelser med besöksnäring att göra av Johannes Daun

Göteborg berättar för Prisma Christa oktober 2016 Sanja Peter

Att skriva för webben och digital storytelling av Johan Lindblom och Filippa Bohlin

Berättelser och spelteknologi – vad kan man göra? Av Lars Vipsjö från Högskolan Skövde

Dagen arrangerades av Västarvet inom ramen för det europeiska interreg-projektet CHRISTA. Syftet med CHRISTA är att stärka den hållbara besöksnäringen kopplat till industrisamhällets kulturarv i Västra Götaland. Läs mer om CHRISTA här.

CHRISTA_webb

Johan Lindblom
Kommunikatör i Västarvet

Kommentera