Täcken i tiden

framtiden

Fram till oktober kan utställningen Next Level Craft besökas på Textilmuseet i Borås. I det lilla svängrummet bredvid gömmer sig dock ett alldeles speciellt hantverk. Det kallas Tidens täcke och är ett verk som genom lappteknik ska spegla hur man ser på tid beroende på var i livet man befinner sig.

Initiativet till Tidens täcke togs av Sara Degerfält, hemslöjdskonsulent inom Västarvet. Sara har en lång erfarenhet av både trä, metall och textil slöjd och har jobbat mycket med att nå ut med detta kulturarv till barn och ungdomar. I samband med den senaste tidens debatt om migrationsverkets medicinska åldersbedömningar av unga nyanlända började Sara Degerfält fundera över hur sådana bestämmelser kan påverka den enskilde individen. Hur förändras självbilden hos den som fått sin ålder justerad av en myndighet? Slöjdprojektet Tidens täcke var fött.

– Min ursprungliga idé var att olika personer med olika åldrar och bakgrund skulle få sy varsin ruta i lappteknik. Tanken jag hade var att varje lapp i rutan skulle få symbolisera en period ur personens liv, men alla deltagare kom att tolka detta på sitt eget sätt, berättar Sara Degerfält.

Hon samlade ihop tjugofem personer. Den yngsta var fyra år, den äldsta sjuttiofem och tio av dem var ensamkommande killar från Afghanistan.

– Det visade sig att många av ungdomarna var duktiga på att sy, eftersom de tidigare hade jobbat med sömnad på olika sätt. Ur ett kulturarvsperspektiv var det också intressant att flera av dem kände igen och kunde relatera till just lappteknik. Arbetet med täcket väckte minnen och associationer och många av dem kunde berätta om det rika textila kulturarv som finns i Afghanistan, säger Sara Degerfält.

Ett lapptäcke brukar avslutas med att tyglagren kviltas, alltså att de olika tyglagren sys ihop med mellanliggande vaddering. Kviltningen görs för att hålla de olika lagren på plats, men har också ett dekorativt syfte. Många av de afghanska ungdomarna hade minnen av hur deras mammor och andra äldre släktingar kviltade stora täcken på kvällarna. En av killarna berättade att det i vissa afghanska traditioner är vanligt att ett stort lapptäcke följer med in i ett nytt äktenskap som hemgift.

Sara Degerfält hade på förhand skapat de olika tygerna med hjälp av textilfärger för att mönstren skulle se så levande ut som möjligt. Deltagarna fick sedan välja ut vilka bitar de ville och sy fast dem i den ordning de tyckte passade bäst för att symbolisera något ur deras liv. Vissa såg den mittersta rutan i täcket som nutid och de yttre kanterna som framtid. En flicka från Eritrea valde ut en ruta med röda fläckar, som enligt henne såg ut som blodstänk och kunde symbolisera diktaturen i hennes hemland.

– En kille på tio år sydde bara ihop fyra små bitar till en liten ruta. När han fick frågan om varför han inte gjort sin ruta större svarade han att han ”ju inte har kommit längre i livet än såhär.” Var och en har tolkat uppgiften på sitt eget vis, utifrån den plats man befinner sig på i livet just nu, säger Sara Degerfält.

Täcken i tiden

En sjuårig flicka hade sytt ihop tre lappar. En symboliserade hennes lillebror som ska födas till sommaren, en annan symboliserade henens mammas favoritfärg som är rosa. Den tredje lappen visste hon inte riktigt.

– Lappteknik är tacksamt att jobba med, man måste inte vara något proffs på symaskin. Sedan är det härligt med slöjd, att man kan få vara lite introvert i grupp säger Sara Degerfält.

I resultatet kan åskådaren inte bara se faktiska mönster, utan även mer tankeväckande sådana. De äldre deltagarna har exempelvis haft en mer tillbakablickande syn på sitt arbete och de olika utvalda bitarna. Hur påverkas din syn på livet om du vuxit upp på 2000-talet i ett krigshärjat Afghanistan eller på 40-talet i ett strikt religiöst hem i Viared? Alla tjugofem rutorna innehåller lappar för både ljus och mörker, något som är ett gemensamt inslag i alla människors liv. Det sammanvävda täcket blev allt som allt 1,5 gånger 3 meter i storlek.

– Tidens täcke visade sig vara en rolig metod för att berätta historier och bearbeta känslor. De olika lapparna kan symbolisera vad som helst och i täcket är de olika livsberättelserna ihopsydda med varandra till en helhet. En helhet och ett täcke som man kan vila sig under och njuta av att titta på, säger Sara Degerfält.

 

Kommentera