• Gästblogg
  • Hästslakt, kastrering och avrättningar – bödelns funktion i svenskt 1600-tal

    LM_yxa_JL

    Bödeln var en kuslig gestalt, förankrad i folkkulturen som en symbol för det dunkla och mörka. Människor hotade varandra med bödeln, de vaktade och varnade för hans närvaro. På det sättet fyllde bödeln fler funktioner i samhället än att endast avrätta de dödsdömda. I honom fanns en figur att peka ut inför barnen, och någon i vilken man kunde mäta och spegla sig själv.