• Gästblogg
  • Att förmedla och forska om historia

    omslag2

    På Landsarkivet har jag förmånen att dagligen få arbeta bland den enorma informationsskatt som arkivsektorn bevarar och tillgängliggör, inte minst för dagens och framtidens historiker. Att tillgängliggöra arkiv är förstås nödvändigt för att forskning ska kunna genomföras, men det är en process i flera steg, som dessutom hela tiden pågår vartefter nya arkiv tas in eller nya forskningsområden växer fram. >>