Din utställningsidé

Har du ett förslag på en utställning som kan passa i Västarvets verksamhet, till exempel på något av våra museer, i digital form eller som vandringsutställning? Välkommen att skicka in din idé via formuläret nedan!

Vad heter utställningen, alternativt har du något förslag på namn för den?
Varför tycker du att utställningen är viktig? Ska den lösa ett problem? Ge ny kunskap? Väcka engagemang? Ska den visa på en företeelse?
Läs mer om Västarvets profil, verksamhet och mål här: www.vastarvet.se
Hur förhåller sig utställningens innehåll och budskap till mänskliga rättigheter och tillgänglighet? Västarvet arbetar långsiktigt för att demokratiska värden och mänskliga rättigheter ska genomsyra natur- och kulturarvet. Mer om det kan du läsa på www.vastarvet.se/manskligarattigheter.
Är du intresserad av samarbete? Söker du finansiering, experthjälp eller något annat?
Vilka tror du huvudsakligen är intresserade av att se utställningen? Vilka är mottagare av utställningens huvudbudskap?
Kan utställningens tema intressera skola, allmänhet eller föreningar? Kan utställningen skapa dialog och generera ökat deltagande från medborgarna?
I vilken form är utställningen? Är det en fysisk utställning med bild, text och föremål? Är den i digital form? Passar den som vandringsutställning?
Finns ekonomiska risker? Är utställningens innehåll känsloväckande, djärvt, modigt eller provocerande?
Kan Västarvet ha föremål, foton, kunskap eller berättelser som du tror tillför utställningen värde?
Läs mer om hur Västra Götalandsregionen hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen på www.vgregion.se/gdprinfo. Om du har frågor om vår personuppgiftshantering är du välkommen att kontakta oss på vastarvet@vgregion.se.

Kommentera