Allén – en del av vårt biologiska kulturarv

bruntorp

Höstlöven virvlar runt, dalar ned och lägger sig som blöta ark mot vägen. Droskan som nyss for förbi syns bara som en siluett mot slottets ljusa fasad i skymningen. Herrskapet i vagnen, just hemkomna från en långresa med besök på moderna herresäten i söder, tittar förnöjda ut i den unga trädkorridoren, som ger godsets nya framfart precis den ståtliga inramning de tänkt sig.

Allén och det tuktade landskapet var ett sätt för adeln i 1700-talets Sverige att visa sin makt och de hämtade sina stilideal i Sydeuropa, men trädens funktion som vägvisare var minst lika viktig. Trädraderna markerade vägens bredd och sträckning, vilket underlättade framfärder i landskapet i olika väder. Allén gav även skugga och vindskydd.

Levande berättare om en annan tid

En del av dessa individer står kvar som en del av vårt biologiska kulturarv. Tänk om träden kunde berätta om allt som utspelats under deras mäktiga kronor. Om människorna, djuren eller om stormar och blixtoväder som slitit i dem eller slagit ned i en granne. Kanske är dessa alléträd idag en rest av en skog som sedan länge är borta, och om så är fallet blir historien om deras härkomst ett av många skäl till bevarande.

Artrikedom

Träden i allén är biotopskyddade, eftersom de är livsmiljö för många arter.
Träden i allén är biotopskyddade, eftersom de är livsmiljö för många arter.

Gamla alléträd med sin resliga storlek och skrovliga bark utgör livsmiljö för många arter och är därför skyddade i miljöbalken. Trädraderna bildar dessutom spridningskorridorer för både djur och växter och livsviktiga näringsämnen virvlar upp med gruset när bilar passerar.

De gamla bör vårdas med respekt

Stora snittytor gör att trädet blir mottagligt för rötsvampar.!
Stora snittytor gör att trädet blir mottagligt för rötsvampar.

Det är viktigt att vårda och sköta dessa åldringar, så att de kan få fortsätta att vara ett levande och vackert inslag i vårt svenska kulturlandskap. Biotopskyddet förhindrar rätten att ta ner alléträd utan tillstånd från länstyrelsen, men när de gamla träden utsätts för hård beskärning exponeras snittytorna för rötsvampar. Ett ungt träd kan ersätta ett gammalt, men aldrig biologiskt eller kulturhistoriskt.

Kulturvård och bevarande

Vårt biologiska och gröna kulturarv är något vi alla behöver värna om. Eftersom växter är levande så kan de också dö och försvinna för alltid. Men med ökad medvetenhet kan vi bevara det som generationer före oss varit med och odlat fram eller anlagt med mycket möda och hårt arbete.

Tack för mig!

Erika Apelqvist,
student vid Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk på Dacapo i Mariestad.

Ps. Klicka här för att ladda ned Patrik Olssons Alléhandboken som pdf. Om biotopskydd finns att läsa på Naturvårdsverket.se

1 kommentar

  1. Bablofil säger:Svara

    Thanks, great article.

Kommentera