Industrisamhällets kulturarv i fokus för europeisk samverkan

Borås_kollage_web

Vad ska vi bevara inför framtiden? Det storslagna eller det vardagliga? Det är ett par av de frågeställningar som projektgrupper från nio europeiska länder diskuterade under en konferens om hållbar turism inom ramen för EU-projektet CHRISTA.

Under tre dagar mellan 14 och 16 mars 2017 var Västarvet tillsammans med Innovatum värdar för en europeisk konferens om hållbar turism med industrihistoriskt tema. Under dagarna har det bland annat gjorts studiebesök i Göteborgs hamn, på Limmareds glashus samt på Textile Fashion Center och Borås textilmuseum där konferensen ägde rum.

Konferensen samlade politiker, professionella aktörer och delar av civilsamhället för att utbyta kunskap, erfarenheter och bygga nätverk.

Studiebesök på Limmareds glashus.
Studiebesök på Limmareds glashus.

Industrihistoriska platser och hållbar turismutveckling

Visste du att 37 % av den globala turismen har kultur som primär reseanledning? Det är dessutom en siffra som stiger varje år. På Unescos världsarvslista finns dessutom 22 industrihistoriska kulturarvsplatser i Europa. Om detta berättade Ivana Golob Mihic och Ema Makarun, från University of Rijeka i Kroatien, för att ge en bakgrundsbild av nuläget och förutsättningar för industrihistoriska turism i olika länder.

En tudelad frågeställning som vi måste bli bättre att svara på är hur industrihistoriska platser är mottagliga för turism; och om turismen är öppen för de förutsättningar som det industrihistoriska kulturarvet bygger på.

Det finns varken några enkla eller generella svar på de frågeställningarna men vad man kan se är att transformationen som de industrihistoriska byggnaderna genomgår är en ofta positiv utveckling för turismen; några välkända exempel på det är Tate Modern i London, beläget i en gammal kraftstation och Musée d´Orsay i Paris som ligger i en gammal tunnelbanestation. Eller för den delen Innovatum i Trollhättan eller Repslagarmuseet i Ale. Kanske beror det på att den historiska byggnaden tillför en själ och karaktär som är svår att känna i en mer modern arkitektur?

Vad ska vi bevara? Vilken historia ska vi berätta?

Det var några av de frågeställningar som Adriaan Linters från Belgien och ordförande i E-FAITH (European Federation of Associations of Industrial and Technical Heritage) problematiserade i en föreläsning och efterlyste samtidigt en mer holistisk syn på det industrihistoriska kulturarvet.

Innovationer, tekniska landvinningar och välfärdssamhällets framväxt är direkta resultat av den industrihistoriska utvecklingen, vilket sällan framkommer i den ständiga tillväxtens tidevarv.

Adriaan Linters föreläser på Borås textilmuseum.
Adriaan Linters föreläser på Borås textilmuseum.

Utmaningar och möjligheter

Under intensiva workshop-pass diskuterade konferensens deltagare olika utmaningar och förslag på metoder och lösningar för att erbjuda mer attraktiva och hållbara möjligheter för turism i industrihistoriska miljöer. Några av förslagen lyfte fram storytelling och berättelsernas kraft i en digital era men också med den fysiska kopplingen till kunniga guider och bemötande på plats. Men också om hur vi adderar olika mervärden – som naturupplevelser, boende och mat.

studyvisit

CHRISTA – ett europeiskt samarbete för kulturarv och hållbar turismutveckling

Nio europeiska länder ingår i CHRISTA-projektet och var representerade med arbetsgrupper som jobbar med allt från ekomuseer till industrihistoria och hantverk. Gemensamt för alla projekt är att de bygger på med den lokala kulturen, de unika historiska värdena och har breda samarbeten. Det gäller såväl för Venedig i Italien och Pafos på Cypern, till Granada i Spanien till Vidzeme i Lettland. Och naturligtvis också för Västra Götaland.

Västarvet och Innovatum presenterade plattformen prismavg.se – en digital kunskapskälla för de platser, människor och berättelser som hela tiden skapar industrisamhällets kulturarv.

Konferensen som arrangerades i Västra Götaland är den andra konferensen inom ramen av CHRISTA- projektet. Den första konferensen var i Guimarães i Portugal i slutet av september 2016.

Johan Lindblom,
kommunikatör i Västarvet

Ps. Läs gärna mer om CHRISTA-projektet här >>.

CHRISTA_EU_FLAG_web

Kommentera